TRANG VẠN PHÁP THẦN THÔNG TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN QUỐC TANG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP