Một số quan điểm của Linh Quang Bảo Điện.
1. Linh Quang Bảo Điện.
Linh Quang Bảo Điện là ngôi điện thờ tư gia do cá nhân Huyền Trí pháp sư lập ra, đây không phải ngôi Tam Bảo, nên không gọi là chùa. Huyền Trí pháp sư là pháp sư, không phải Hòa Thượng xuất gia, không đứng trong hàng ngũ Phật giáo.
2. Thờ cúng.
Huyền Trí pháp sư theo đạo thờ Thánh kiểu miền bắc, nghi lễ cúng bái theo như miền bắc Việt Nam. Nghĩa là khi hành lễ thì có cúng chay và có cúng mặn, thông thường cỗ được làm 3 mâm cơm chay là cúng Phật, Cúng Tổ và cúng Mẫu; 3 mâm cơm mặn là Cúng Đức Thánh Trần, Cúng Tướng và cúng Ngũ Dinh. Ngoài ra còn cúng tiến vàng bạc, kim ngân, bông trái, trà rượu theo từng công việc. Một việc thì cúng làm 2 lần, lần thứ nhất là thỉnh thánh giáng phù, phát binh, giữa là tụng kinh 49 ngày và lần thứ 2 là cúng thâu binh sau 49 ngày. Các thầy khác cúng kèm thì phải trả công theo thỏa thuận, còn cá nhân tôi thì trả công theo hảo tâm của gia chủ.
3. Đệ tử.
Cơ bản là chúng tôi không thu nhận môn đồ. Tối kỵ là thu nhận theo phong trào, kiểu tăng thêm vậy cánh; tập hợp kéo bè kết đảng. Ai thực sư có căn cơ theo đạo thì sẽ được kiểm tra và thu nhận dạy cho làm pháp sư. Thời gian học đạo không cố định, và còn tùy thuộc vào khả năng và tố chất của mỗi người.
4. Từ thiện.
Chúng tôi không kêu gọi thu tiền làm từ thiện. Chỉ khuyên cá nhân nào tùy theo khả năng của mình và tự thân đi làm phước, làm công quả, bố thí tại chính địa phương của người đó. Không lợi dụng hai chữ từ thiện mà bán hàng, hay lợi dụng để đánh bóng tên tuổi. Ngay tại bản điện, phúc lộc được chia cho chòm xóm láng giềng và dân nghèo tại địa bàn.
5. website.
Website www.buangaivn.com này không kêu gọi bất cứ nhà hảo tâm nào đóng góp để duy trì. Khẳng định đây là của cá nhân tôi. Tuyệt đối, không đưa ra bất cứ một bài viết nào liên quan đến chính trị và các bài viết chê bai tổ chức cá nhân nào. Không đặt điều nói xấu ai. Các bài viết không phù hợp, các bài copy từ website khác v.v bị xóa mà không phải báo trước. Các bài viết nhằm bôi nhọ danh dự, giảm uy tín của bản điện từ các website khác, chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi sẵn sàng mời luật sư đối chất với bất kỳ cá nhân nào muốn đối chất, sẵn sàng chịu trách nhiệm. Bản điện cũng công khai số điện thoại và địa chỉ trên website nhằm tránh trường hợp không minh bạch.
6. Sách Huyền thuật.
Hiện nay chúng tôi không ngừng phiên dịch sách huyền thuật sang tiếng việt để cho mọi người có thể đọc hiểu được. Với giá bán hiện nay, làm sánh là lưu truyền vốn cổ cha ông. Không nhằm mục đích quảng cáo và kinh doanh. Tuy nhiên vẫn phải thu tiền để lấy tiền làm quyển sau và tiền in ấn.

Nay kính cáo để chư vị được biết