Đây là kẻ bội ước. Khi còn làm nghề xe ôm, dụ người lớn tuổi hơn thương mình, suốt mấy năm theo đuổi để người ta xiêu lòng. Dụ người ta cầm nhà cho vốn làm ăn, mang bài cũ đi dụ gái trẻ hơn, ai dè làm ăn thất bại, gái trẻ xúi về dụ lấy tiền tiếp. Bất thành thì quậy người ta.
Ếm người là điều không mong muốn, nhưng khi sự khốn nạn đã lên ngôi, thì sao ta phải hiền hả các bạn.