Những gì mình thường trốn tránh có khi có lợi cho bản thân.
Ý thức và tư duy của con người hình như bị lầm lạc,luôn thích những cái có hại cho mình,nhưng lại sợ những gì có lợi thật sự.
Đức Phật gọi đó là vô minh.


Ví dụ : thích ăn thịt,đồ ngọt nhưng sau đó bị bệnh tật.
sợ ăn chay đạm bạc nhưng sau đó được sức khỏe.